Werken met de onderstroom van het systeem

Graag wil ik middels systemisch advies, systemische teamcoaching en de opleiding Systemische Interventies bijdragen aan vitale teams en organisaties. Zodat mensen met elkaar antwoorden kunnen vinden op de uitdagingen van deze tijd.

Als mensen langere tijd met elkaar samenwerken ontstaat een sociaal systeem met een eigen identiteit. Zelfs al veranderen de mensen, die identiteit blijft bestaan. Waar we ons vaak richten op de mensen en hun interactie, kijk ik eerst naar het team of de organisatie als entiteit. Een gezond en vitaal systeem is een krachtige voedingsbodem voor mensen en teams. In een wankel systeem is het hard werken om gezonde samenwerking te creëren.

De ondergrond van zowel een solide als wendbaar systeem:

  • Een helder, toekomstbestendig bestaansrecht; waarvoor zijn wij (als team, organisatie)
  • Een heldere samenhang; teams als bouwstenen
  • Een stevig en voedend  fundament; kennis vanuit het verleden werkt versterkend
  • Heldere posities; ieder kent en neemt zijn plek ten volle
  • Wederzijdse uitwisseling binnen en tussen de diverse ‘delen’ en de buitenwereld als levensader.

Als inzet en goede wil niet genoeg zijn, vraagt de onderstroom om aandacht

Teamcoaching

Als iets een patroon is, waarbij interventies niet lijken te werken, als men moedeloos wordt omdat de gewenste verandering maar niet beklijft, dan kun je dit zien als een alarmbel van het team-als-systeem.

lees verder »

Advies

In een vitaal systeem neemt ieder zijn plek voor de volle 100%. Als extern adviseur wil ik daaraan bijdragen. Dat betekent dat ik het probleem niet overneem. Juist niet. Wat doe ik wel?

lees verder »

Opleiding

In de Opleiding ‘Systemische Interventies in de Praktijk’ leer je hoe je kunt bijdragen aan vitale (solide en flexibele) teams en organisaties.

lees verder »

Blog

Voornemens

Voornemens. Voor-nemens. Je neemt als het ware een voorschotje op de toekomst. Een nemende beweging. Zo logisch dat dat vaak niet lukt. Hoe zou het zijn om eerst eens je…