Advies

In een vitaal systeem neemt ieder zijn plek voor de volle 100%. Als extern adviseur wil ik daaraan bijdragen. Dat betekent dat ik het probleem niet overneem. Juist niet. Wat doe ik wel? Ik kijk mee, met mijn systemische bril op, en onderzoek samen met vertegenwoordigers van het systeem wat maakt dat er iets aan de hand is waar men zelf niet uit komt. Wat de logica van het patroon is.

Ik fungeer in eerste instantie als sparringpartner of ‘critical friend’, waarbij ik al mijn systemische kennis en ervaring inbreng, zodat we samen andere oplossingsrichtingen kunnen zien. Ad-visere (latijn) betekent niet voor niets ‘meekijken met’.

ad-visere is (letterlijk) ‘mee kijken met’

Het gaat mij niet alleen om het oplossen van het ‘probleem’, maar ook om het voorkomen dat het later weer opnieuw optreedt. Graag wil ik dat het systeem zelf zo vitaal wordt dat het beter leert luisteren naar de onderstroom, zodat men zelf, zonder externe hulp, snapt wat de systeembehoeftes zijn, en zo nodig gepaste interventies kan inzetten. En natuurlijk wil ik ook ondersteuning bieden bij de acute vraag. Daartoe zal ik al mijn kennis van systemen, groepen en mensen graag inzetten.

Bij deze benadering werkt een stap-voor-stap aanpak. Dat betekent dat we samen steeds bepalen wat de volgende stap is, en ook bekijken of ik daar voor nodig ben. Ik stap er zo snel mogelijk weer uit. Liever blijf ik onzichtbaar nog de sparringpartner voor enkele key-players dan dat ik prominent in beeld blijf, aangezien ik daarmee uiteindelijk uitstraal dat de geëigende mensen het niet zonder hulp kunnen.

      Mijn ervaring ligt op diverse thema’s:

  • Allerlei vormen van samenwerkingsvragen
  • Pesten of een onveilige werksfeer
  • Project-teams
  • Positioneren van een nieuwe functie of nieuw team
  • Fuseren van teams
  • Opheffen van teams