Opleiding

Systemische Interventies in de Praktijk

De opleiding heeft nu 10 deelnemers en is dus vol. Aangezien het kan voorkomen dat iemand toch niet kan deelnemen zal ik een korte reservelijst hanteren.

“Ondanks goede wil, een teamdag en een training feedback-geven komt de aanspreekcultuur niet van de grond.”
Wat we ook doen: met deze afdeling blijft het dweilen met de kraan open.”
“We willen een cultuuromslag naar meer eigenaarschap; hoe krijgen we dat voor elkaar?”

De Opleiding ‘Systemische Interventies in de Praktijk’ gaat weer starten in september. In deze opleiding leer je hoe je kunt bijdragen aan vitale (solide en flexibele) teams en organisaties. Je leert werken met de onderstroom van een organisatie-systeem (een samenwerkingsverband, organisatie, afdeling of team). Je leert met een andere bril te kijken naar hardnekkige patronen, wetend dat zij altijd iets reguleren of beschermen. En je krijgt manieren aangereikt om de vastgezette patronen weer vloeibaar te maken, manieren die de weg vrij maken om de energie weer te laten stromen.

In deze opleiding vergroot je je systemisch bewustzijn en bijbehorend handelingsrepertoire. Je leert aan de hand van vele praktische voorbeelden de logica van patronen doorzien en verkennen. Je krijgt zicht op de systeemdynamiek en hoe die krachtig doorwerkt in het samenwerken tussen mensen en afdelingen. En vooral krijg je diverse praktische interventies aangereikt die zich richten op de voedingsbodem van het systeem, zodat je kunt (mee-)bouwen aan vitale systemen.

De opleiding start in september en loopt door tot januari 2022. Drie dagen zullen live plaatsvinden, drie dagen online (via Zoom). Hierdoor krijg je meteen een breed spectrum aan interventies voor zowel de live als online setting. De opleiding wordt begeleid door Siebke Kaat.

Data (woensdagen):

8 september (online), 29 september (live), 27 oktober (online), 17 november (live), 15 december (online) en 26 januari (live). Tijd: (9.30 -16.30 uur). De live bijeenkomsten zullen plaatsvinden te Ede (Akousticum).

Opzet van de opleiding:

  • maximaal 10 deelnemers
  • 3 live dagen 3 online dagen
  • 1 supervisiegesprek
  • feedback op reflectieverslagen
  • praktische tools (interventie-kaarten en andere materialen)

Prijs voor de Opleiding (6 dagen en 1 supervisiegesprek): € 1.850,00 (vrijgesteld van btw).

Aangezien de opleiding met 10 deelnemers nu vol is, zal je vanaf heden (5 mei) bij inschrijving geen garantie krijgen dat je mee kunt doen. Je zult op de reservelijst geplaatst worden.

Naast deze opleiding word ik ook vaak gevraagd om een opleiding-op-maat te maken voor adviseurs, leidinggevenden of teamcoaches. Interesse? Neem contact op.