Opleiding

Systemische Interventies in de Praktijk

“Ondanks goede wil, een teamdag en een training feedback-geven komt de aanspreekcultuur niet van de grond.”
Wat we ook doen: met deze afdeling blijft het dweilen met de kraan open.”
“We willen een cultuuromslag naar meer eigenaarschap; hoe krijgen we dat voor elkaar?”

In deze opleiding leer je hoe je kunt bijdragen aan vitale (solide en flexibele) teams en organisaties. Je leert met de systemische bril te kijken naar ‘gedoe’ en hardnekkige patronen, en je krijgt manieren aangereikt om bij te dragen -vanuit jouw plek- aan een vitaal team, samenwerkingsverband of netwerk.

De opleiding helpt je je systemisch bewustzijn ‘wakker te maken’ en geeft houvast voor laagdrempelige systemische interventies. Je krijgt diverse laagdrempelige interventies aangereikt om systemisch te werken zónder de methode van opstellingen. Je krijgt zicht op de systeemdynamiek en je leert hoe je zonder systemisch vakjargon met je gesprekspartners de systemische onderstroom kunt verkennen. Ook krijg je diverse praktische interventies aangereikt die zich richten op het versterken van de voedingsbodem van het systeem, zodat je kunt (mee-)bouwen aan vitale systemen.

De dagen zullen (zo mogelijk) live plaatsvinden te Ede (Akousticum). Mocht dat vanwege corona-maatregelen niet mogelijk zijn dan gaan de dagen online door via Zoom. De opleiding wordt begeleid door Siebke Kaat.

Opleiding van 13 april tot en met 26 oktober 2022:

  • Data: woensdag 13 april, 15 + 16 juni (woensdag en donderdag), donderdag 8 september, woensdag 28 september, woensdag 26 oktober
    Tijd: 9.30 -17.00 uur, locatie: Ede

Inschrijven

 

Opleiding 3 keer 2 dagen van september tot en met december 2022:

  • Data: 29 en 30 september; 3 en 4 november; 15 en 16 december (nieuwe data!)
  • Tijd: 9.30 – 17.00, locatie: Ede

Inschrijven

Opzet van de opleidingen:

  • maximaal 10 deelnemers
  • 6 dagen (live – Ede)
  • 1 supervisiegesprek (zelf in te plannen; naar keuze in Ede, of online)
  • feedback op reflectieverslagen
  • praktische tools (interventie-kaarten en andere materialen)

Prijs voor de Opleiding (6 dagen en 1 supervisiegesprek): € 1.950,00 (vrijgesteld van btw).

Meer informatie over de opleiding

Houd mij op de hoogte van nieuwe workshops en opleidingen

Naast deze opleiding word ik ook vaak gevraagd om een opleiding-op-maat te maken voor adviseurs, leidinggevenden of teamcoaches. Interesse? Neem contact op.