Teamcoaching

Op zoek naar de logica van het systeem. Als er hardnekkige patronen zijn die maar niet willen veranderen, ondanks alle goede wil en afspraken, dan kun je dit zien als een alarmbel van het team-als-systeem. 

“Na een hei-dag gaat het weer beter, maar we vallen toch weer terug”

“Het is al jaren zo”

“We geven het nog één kans”

“Het lijkt wel in de muren te zitten”

Ook al nemen we nieuwe mensen aan, het patroon blijft hetzelfde

De teamcoaching zal zich in eerste instantie richten op de verkenning van het team als entiteit; wat vraagt om aandacht?

Hierbij kunnen de volgende vragen helpen:

  • Is het wel logisch dat de huidige mensen samen een team vormen? Is het nodig? Of is het een team dat logischerwijs bestaat uit deel-teams? Mogelijke interventie: helderheid over benodigde samenhang
  • Is er een teamverleden dat aandacht behoeft? Mogelijke interventie: helen van een team-trauma
  • Is helder waar dit team (inmiddels) voor is? Of geeft ieder daar een eigen invulling aan? Mogelijke interventie: her-contracteren van de gezamenlijke bestemming
  • Zijn plekken en posities helder? Wie stelt de kaders? Wie ondersteunt? Wie leidt? En welke positie hebben wij als team? Mogelijke interventie: helderheid over plek en positie van teamleden en team

Simpel gezegd: als het team-systeem ‘op orde’ is, dan hebben samenwerkingsperikelen te maken met de personen. Maar als het systeem niet ‘op orde’ is krijg je vanzelf gedoe tussen mensen. De systemische aanpak richt zich op het vitaal maken van een samenwerkingsverband. Dit kan een team, afdeling, projectgroep, organisatie of netwerk zijn.